Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2015

foxx
Nie mam specjalnego przywiązania do wiedzy encyklopedycznej, w sensie, że nie zakładam, że ktokolwiek powinien wiedzieć, kto napisał X Symfonię Beethovena czy coś, więc nie o to mi. Ale bardzo lubię oglądać teleturniej "Jeden z dziesięciu".
I w dzisiejszym odcinku taki dialog:
- Jakie zwierze jest głównym bohaterem obrazu Władysława Podkowińskiego "Szał uniesień"?
- Kot.
I teraz wystawcie sobie oczyma duszy ten obraz z kotem w roli głównej.
Reposted fromciarka ciarka viaprzytulanki przytulanki

January 16 2015

foxx
0175 4abb 420
Reposted frommisza misza viailovemovies ilovemovies
foxx
Reposted fromsamuso samuso vianoisetales noisetales

January 15 2015

foxx
foxx
7271 671a 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viaseksgrupowy seksgrupowy
6081 c296 420
Reposted fromgilbster gilbster viaseksgrupowy seksgrupowy

January 14 2015

foxx
7760 947d 420
Reposted fromtwice twice vianoisetales noisetales
foxx
Reposted fromkrzysk krzysk viatoniewszystko toniewszystko

January 12 2015

2171 5934 420
Reposted fromlyokostar lyokostar vianoisetales noisetales

January 07 2015

foxx
So no one told you life was gonna be this way
Reposted fromfriends friends viaandzxa89 andzxa89
foxx
7590 5673 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatoniewszystko toniewszystko
foxx

December 23 2014

foxx

December 15 2014

0540 c26a 420
Reposted fromtron tron viasmoke11 smoke11
2827 5294
Reposted fromtron tron viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
foxx
5723 4266
Reposted fromGIFer GIFer viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
foxx
4072 3201 420
Reposted fromFckingAwesome FckingAwesome viasmoke11 smoke11
9517 b50f 420
Reposted fromwestwood westwood viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
foxx

smilethelightsareon:

I present to you Old Direction.

image

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl